یکشنبه, 31 فروردین 1393

 

 

رشته های تحصیلی موجود در این واحد دانشگاهی

 

کاردانی : 5 رشته

کاردانی پیوسته : 4 رشته

کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی ) : 12 رشته

کارشناسی : 13 رشته

کارشناسی ارشد : 1رشته

 

دانلود

 

 

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 18 دی 1392 ساعت 16:09)