فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه زمستان 1399
فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه فطرت دانشجویی زمستان 1399

آغاز فراخوان: 1 دی 1399

مهلت تحویل پیشنهاد طرح با باشگاه واحد: 1 اسفند 1399

اعلام نتایج داوری توسط واحد ها: 25 اسفند 1399

  تاریخ بروزرسانی : 17 دی 1399 - 15:14

  بازدیدها : 1194 مورد