رئیس اداره امور پژوهشی: محمود مشرقی

شرح وظایف اداره امور پژوهشی

1
 • برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها در جهت تحقق اهداف برنامه و منطبق بر سرفصل های موثر امتیازات پژوهشی.
2
 • متمركز نمودن همایش‌ها و كارگاه‌ها به عنوان سازوكار انتشار دانش و ایجاد تعامل سیستماتیك میان پژوهشگران كشور و جهان.
3
 • ارتقاء كمی و كیفی اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان دكتری بورسیه به فرصت‌های مطالعاتی بلند مدت و كوتاه مدت ایجاد سازوكار پژوهانه (Grant) برای پژوهشگران شاخص دانشگاه به منظور ایجاد انگیزه و كاهش موانع بوروكراتیك پژوهش
4
 • توسعه كیفی طرح های تحقیقاتی در جهت ارتقای قابلیت‌های پژوهشی اعضاء هیات علمی و به منصه ظهور رساندن تجربیات انباشته آن‌ها
5
 • ارتقاء و ارزش افزایی كیفیت شركت اعضاء هیات علمی در كنفرانس‌های خارج از كشور.
6
 • بررسی درخواست انجام طرح پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی
7
 • بررسی درخواست سفرهای داخلی و خارجی اعضای هیأت علمی جهت ارائه مقاله.
8
 •  بررسی درخواست فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
9
 • بررسی مدارک هزینه کرد پژوهانه اعضای هیأت علمی.
10
 • بررسی و آماده سازی موارد مربوط به طرح در شورای پژوهش و فناوری واحد
11
 • پایش تولیدات علمی و نظارت بر افزایش کیفیت تولیدات علمی دانشگاه.
12
 • اعتبار سنجی مجلات علمی و بررسی مقالات اعضای هیأت علمی.
13
 •  بررسی ترفیعات سالیانه اعضای هیأت علمی.
14
 • بررسی پژوهانه اعضای هیأت علمی.
15
 • بررسی پرونده های پژوهشگر برگزیده و جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی.
16
 • بررسی پرونده های پژوهشی اعضای هیأت علمی جهت ارتقاء مرتبه.
17
 • بروز رسانی مركز علم و علم سنجی.
18
 • كلیه امور مرتبط با مقالات دانشجویان تحصیلات تكمیلی(كارشناسی ارشد و دكتری حرفه ای و دكتری تخصصی) و دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه و رساله دانشجویان با احتساب شرایط
19
 • بررسی كامل مقالات ارائه شده، مشتمل بر مقالات كنفرانسی و مقالات مجله ای، و دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه نظیر اختراع، اكتشاف، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ كتب علمی مرتبط و ...
20
 • انجام امور مربوط به تشویق و پاداش چاپ مقاله های ارائه شده در مجلات ISI و مجلات علمی پژوهشی در چارچوب ضوابط
21
 • پیگیری امور مرتبط با سامانه جامع امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشیار)
22
 • نظارت بر مراحل انتشار تحقیقات جدید اعضای هیات علمی و آثار دانشمندان و محققان غیر دانشگاهی
23
 • کنترل پیش نویس قراردادهای منعقده در زمینه چاپ ، انتشار و فروش کتاب.
24
 • فراهم آوردن امکانات اجرایی به منظور انتشار آثار پژوهشی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه و محققین و پژوهشگران پس از کسب مجوز انتشار.
25
 • چاپ و انتشار نشریات فصلی و ماهانه و گزارشهای سالانه واحد دانشگاهی.
26
 • تلاش در جهت به روز نگهداشتن اطلاعات و آثار مربوط به کتب و نشریات علمی و آموزشی.
27
 • نظارت بر امور کتابخانه های واحد دانشگاهی و هدایت آنان در زمینه های مربوط به انتخاب ، خرید و نگهداری و فهرست برداری و نحوه ایجاد و اداره کتابخانه ها.
28
 • بررسی قابلیت کتب از لحاظ تعیین ارزش آنها جهت نشر و یا خرید.
29
 • تهیه پیش نویس قراردادهای مربوط به تالیف کتاب و انتشار آن.
30
 • همکاری لازم در برگزاری مراسم هفته کتاب و جشنهای فرهنگی و نمایشگاههای کتاب و نشریات.
31
 • پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و داوران طرح ها، مقالات و ...