نام و نام خانوادگی:  دکتر حسینعلی سمیعی        

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:     01733389402 

فكس:                 01733389101 

پست الکترونیک :  

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :     1385/07/01   

 

تحصیلات

مدرک

رشته تحصیلی

تاریخ ورود

تاریخ اخذ

محل اخذ مدرک

کارشناسی

حسابداری

 

1377

 

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

 

1379

 

دکتری

مدیریت صنعتی گرایش مالی

 

   
 

 

سوابق اجرائی