مناقصه راهبری تاسیسات و ساخت المان شهدا گمنام
آگهی مناقصه   دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس در‌نظر دارد امور پیمانکاری: 1- تاسیسات، راهبری و نگهداری 2- ساخت المان شهدا...

  تاریخ بروزرسانی :29 فروردین 1400 - 09:27
  بازدیدها :535 مورد
فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه زمستان 1399
فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه فطرت دانشجویی زمستان 1399 آغاز فراخوان: 1 دی 1399 مهلت تحویل پیشنهاد طرح با باشگاه واحد: 1 اسفند 1399 ...

  تاریخ بروزرسانی :17 دی 1399 - 15:14
  بازدیدها :552 مورد

تمدید آگهی مناقصه پیمانکاری
اطلاعیه تمدید آگهی مناقصه   بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان شرکت در مناقصه پیمانکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس تا تاریخ 99/1...

  تاریخ بروزرسانی :06 دی 1399 - 12:00
  بازدیدها :537 مورد
آگهی مناقصه پیمانکاری
آگهی مناقصه   دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس در‌نظر دارد امور پیمانکاری: 1- فضای سبز 2- خدمات نظافت 3- سلف سرویس و آبدار...

  تاریخ بروزرسانی :01 دی 1399 - 08:33
  بازدیدها :610 مورد

  امور اداری

  29 فروردین 1400 - 09:27

  بازدیدها : 535 مورد

مشاهده کامل خبر

مناقصه راهبری تاسیسات و ساخت المان شهدا گمنام

آگهی مناقصه   دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس در‌نظر دارد امور پیمانکاری: 1- تاسیسات، راهبری و نگهداری 2- ساخت المان شهداء گمنام را با شرایطی که در اسناد مناقصه آمده است به‌صورت جداگانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار...


  مهدی راهداری

  17 دی 1399 - 15:14

  بازدیدها : 552 مورد

مشاهده کامل خبر

فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه زمستان 1399

فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه فطرت دانشجویی زمستان 1399 آغاز فراخوان: 1 دی 1399 مهلت تحویل پیشنهاد طرح با باشگاه واحد: 1 اسفند 1399 اعلام نتایج داوری توسط واحد ها: 25 اسفند 1399