نام و نام خانوادگی: مهدی راهداری

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:     01733389107   داخلی 222

فكس:              01733389101 

پست الکترونیک :

Mehdiri_62@yahoo.com

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :         01/90/6138

کارشناسی ارشد برق /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

کارشناسی برق- قدرت/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت