کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته می شود اطلاعات بخش حیاتی و جدایی ناپذیر برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع قلمداد می شود. درچنین عصری دانشگاه ها سردمدار پیشرفت و توسعه تحقیقات و تولید دانش بوده و در فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انسانی دارای اهمیت می باشند و در این بین کتابخانه ها به عنوان قلب تپنده این مجموعه ها همواره ارائه کننده اطلاعات به مخاطبین خود به شمار می آیند.کتابخانه های دانشگاهی جزئی از این ساختار سازمانی و به خاطر خدمت به اهداف سازمان موجودیت پیدا کرده اند.کتابخانه ها مرکز گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی و نیز تامین کننده امکان تحقیق برای پژوهشگران از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

 

 

اهم وظایف مسئول کتابخانه:

1.فراهم نمودن زمینه های تحقیق و پژوهش برای کاربران

2.گردآوری ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی

3.ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای کاربران به منظور ارتقاء سطح علمی و دانش فنی آنان

4.شناسایی،نیازسنجی و برنامه ریزی برای قسمتهای مختلف کتابخانه

5.نظارت و کنترل بر منابع انسانی وحسن اجرای عملکرد آنها

6.پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی مراجعان کتابخانه

7. پیگیری و انجام امور محوله از سوی معاونت محترم پژوهش و فناوری

8.نیازسنجی و تقویت مجموعه کتابخانه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری

 

کتابخانه مرجع:

فارسی فارسی لاتین لاتین
جلد عنوان جلد عنوان
 28656  11813  1803  1007

سیستم رده بندی کتابها بر اساس کتابخانه کنگره آمریکا (LC) می باشد .کتابها بعد از ثبت دفاتر و رایانه فهرستنویسی شده لیبل و بارکد مربوط به هر کتاب از رایانه اخذ و روی کتاب مورد نظر الصاق      می شود.

کتابخانه ها به صورت سیستم بسته اداره می شوند. در هرکتابخانه سیستم جستجو راه اندازی شده که کاربر بعد از جستجو، منبع مورد نظررا در صورت موجود بودن به امانت می برد.

شرایط عضویت:

الف.ارائه کارت دانشجویی یا برگه انتخاب واحد ترم جاری به کتابخانه

ب. ارائه معرفی نامه از آموزش برای استادان

توجه : بابت هر روز تاخیر در عودت کتاب مبلغ ....... ریال جریمه دیرکرد که بعد از پرداخت ، فیش واریزی تحویل کتابخانه می شود.

تمامی اعضاء هنگام فارغ التحصیل یا خروج از خدمت باید با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

منابعی که امانت داده نمی شوند :

الف.کتابهای مرجع

ب.منابع کمیاب و منحصر به فرد

ج.مجلات و نشریات ادواری

د.پایان نامه های تحصیلی دانشجویان

ه.منابع الکترونیکی

پایگاه های نشریات فارسی:

1.www.NOORMAGS .ir

2.www.CIVILICA.com

کتابخانه دیجیتال دانشگاه شامل 7 پایگاه خارجی

به منظور حفظ منزلت و شان کتاب وکتابخانه کلیه اعضاء موظفند درسالنهای مطالعه موارد ذیل را رعایت نمایند:

1.حفظ کامل سکوت

2.اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اخلاقی و اسلامی

3.حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

4.احترام به کارکنانکتابخانه

5.عدم استعمال دخانیات

6.پرهیز جدی از خوردن و آشامیدن در سالنهای مطالعه