کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخلی‌، رفع گسستگی مراکز داخل کشور و همچنین انتقال دستاوردهای کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌، فنی،‌ توسعه فرهنگی‌، بهداشتی‌، اجتماعی و اقتصادی از طریق نقد و بررسی برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی‌، تولیدی و خدماتی و نحوه  اجرای آنها

اقسام مجلات علمی :

 1  علمی بین المللی (ISI)
 2  علمی پژوهشی (80 درصد مقالات تخصصی )
 3  علمی ترویجی ( 60 درصد مقالات تخصصی )
 4  علمی عمومی ( مجلات در حال گذر )
بخشنامه ها
 بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
بخشنامه نحوه اختصاص ، اعتبار تشویقی،پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزینه های آماده سازی مجله های علمی مشاهده

 

سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

پرتال نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور