اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران

 

کنفرانس ها و همایش های داخل و خارج از کشور

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری

به اطلاع می رساند جهت استفاده از تسهیلات کنفرانس های خارجی مدارک و مستندات زیر تهیه و به معاونت پژوهش و فناوری ارائه گردد:

۱. بروشور کنفرانس

۲. رتبه دانشگاه برگزار کننده کنفرانس از طریق سایت QS

تبصره: چنانچه دانشگاه برگزار کننده دارای رتبه جهانی نباشد لازم است رتبه دانشگاهی افراد کمیته علمی (۲ تا ۳ نفر) از سایت مذکور دریافت شود.

۳. چنانچه برگزار کننده کنفرانس انجمن های علمی می‌باشند نام و مشخصات انجمن اعلام شود و طبق بخشنامه سازمان مرکزی انجمن های معتبر از نظر دانشگاه نیز در بخشنامه شماره ۶۶۴۸۸/‏۷۳/‏ص/‏۹۴‬ مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬ اعلام شده است.

۴. کمیته علمی کنفرانس خارجی (بین المللی باشند)

۵. اعلام هزینه ثبت نام در کنفرانس طبق صفحه مشخص شده در سایت کنفرانس

۶. اعلام هزینه روادید

۷. متن کامل مقاله ارائه شده

۸. متن نامه پذیرش مقاله در کنفرانس به صورت ORAL Presentation

9. دانشجویان مقطع دکتری می‌بایست تأییدیه آزمون جامع و مصوبه موضوع طرح تحقیق را به این معاونت جهت شرکت در کنفرانس بین المللی ارائه فرمایند.