مراحل قبل از جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. دانشجو بر اساس دستور العمل نگارش پایان­نامه و زیر نظر استاد راهنما شروع به نوشتن پایان­نامه خود می­کند.
 2. پس از اتمام کار، دانشجو موظف است دو نسخه از پایان­نامه خود را به صورت سیمی آماده نماید که این نسخه ها باید توسط استاد راهنما امضاء شده باشد.
 3. دانشجو فرم مجوز دفاع از گروه را که توسط استاد راهنما تکمیل گردیده به همراه دو نسخه سیمی پایان نامه تحویل مسئول امور پژوهشی دهد.
 4. پر کردن کاربرگ اعلام آمادگی دفاع توسط دانشجو و ارسال فرم (ب) به آدرس ایمیل Gonbad.pajuhesh@gmail.com.
 5. فرم اعلام نظر اولیه داور توسط امور پژوهشی به داوران ابلاغ می گردد.
 6. اخذ جواب داوری در نامه دربسته و تحویل آن به اداره پژوهش و فناوری.
 7. در صورت تکمیل بودن مدارک، اداره پژوهش و فناوری تاریخ دفاع را تعیین و فرم دعوتنامه به جلسه دفاع را برای استاد راهنما/مشاور/داور، تنظیم و ارسال می­نماید.
 8. دانشجو  در جلسه دفاع  شرکت کرده و از پایان نامه خود دفاع می­نماید.

مراحل پس از دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. دانشجو 6 ماه پس از دفاع فرصت ارائه مقاله دارد و در غیر اینصورت باید فرم انصراف از مقاله را پر نموده و تسویه حساب پژوهشی نماید.
 2. مدارکی که پس از دفاع می بایست به حوزه پژوهش دانشگاه تحویل گردد عبارتند از:
 • فرم اعلام نمره مقاله ( در 3 نسخه ) و یا انصراف از مقاله
 • فرم تحویل نسخه های صحافی
 • فرم اصلاحات و مجوز صحافی
 • فرم (ب) به همراه سی دی فایل word  و   pdf فرم (همزمان با کاربرگ اعلام آمادگی دفاع تحویل گردد)
 • ارسال فایل پایان نامه بصورت  word  و   pdf به ایمیل Gonbad.pajuhesh@gmail.com به همراه یک نسخه صحافی شده

***************************************************************************************************

-   ورود به سامانه پژوهشیار (ویژه دانشجویانی که از اول اردیبهشت ۹۸ به بعد پروپزال خود را ثبت می نمایند.)  

- درخواست پیشینه پژوهش از ایران داک

- همانندجویی در نوشتارهای علمی

-سامانه اصالت سنجی و جستجوی پایان نامه

مسئول امور پایان نامه ها و تحصیلات تکمیلی : عبدالمحمود مشرقی