رئیس اداره امور پژوهش و فناوری ؛ آقای عبدالمحمود مشرقی  ( مدیریت صنعتی OR )

داخلی 172 و 155

شماره پاسخگویی پیام های واتس آپی درخصوص پایان نامه و امور پژوهشی 09216497258