ورود به سامانه آموزشیار:

http://edu.iau.ac.ir

 

دانشجویان گرامی جهت ورود سریع به سامانه از لینک زیر اقدام نمایند:

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

 

فیلم آموزشی وپژه دانشجویان:

http://edu.aliabadiau.ac.ir/vs.mp4

 

فیلم آموزشی در صفحه اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی:

https://www.instagram.com/tv/CEzffAMn941/?igshid=rpfkphdx1wob