یاسر قزلسفلو

سمت: کارگزین و مسئول آموزشهای ضمن خدمت

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

تلفن داخلی : 147

 

شرح وظایف کارگزینی کارکنان:

 1.   صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارمعین برای کارکنان  دانشگاه بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 2.  ثبت کامل حضور و غیاب کارمندان
 3.  تهیه لیست کارکرد ،اضافه کاری ، کارایی و ... پرسنل و ارسال به امورمالی جهت پرداخت حقوق و دستمزد
 4.  صدور گواهی های اشتغال به کار و کسر از حقوق ، تخفیف شهریه ...
 5.  پاسخگوئی به کلیه مکاتبات و مراجعات پرسنلی و رسیدگی به امور آنها
 6.  تعریف اثرانگشت به دستگاه حضور و غیاب و نگهداری و سرویس دستگاه و بروز رسانی نرم افزار حضور و غیاب
 7.  ثبت ، محاسبه ، بازخرید و اعلام مرخصی کارکنان
 8.  صدور و محاسبه مأموریت کارکنان
 9.  محاسبه و تنظیم لیستهای حقوقی اعم از اضافه کاری ، کارائی ، مأموریت و ...
 10. اجرای کلیه بخشنامه های مربوط به پرسنل و راهنمائی های لازم به منظور بالابردن سطح اطلاعات کارکنان
 11. تشکیل پرونده و ضبط و بایگانی پرونده های پرسنلی و اداری و ...
 12. انجام امور استخدامی از قبیل ارتقاء ، انتصاب ، ترفیع ، مرخصی ، مأموریت ، ازکارافتادگی و ...
 13. تهیه پیش نویس ها و گزارشات در رابطه با امور کارگزینی و پرسنلی
 14. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق