سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد دو بار در سال و برای ثبت درخواست انتقالی یا میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد گشوده می شود . در این سامانه کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که حائز شرایط عمومی باشند می توانند بصورت اینترنتی درخواست خود را در سایت monada.iau.ir ثبت کرده و منتظر بررسی درخواست خود باشند